Přednášky, workshopy

Výsledkem úzké spolupráce Ústavu translatologie FF UK s Ústavem slavistiky Univerzity v Lipsku jsou četné společné vědecké akce, workshopy a publikace.