Uchazeči

Studijní program Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch v prvé řadě připravuje vhodně kvalifikované a konkurenceschopné překladatele a tlumočníky pro jazyk český a německý. V rámci tohoto programu studenti absolvují čtyři semestry na tzv. domovské univerzitě a dva semestry na partnerské univerzitě. Pobyt studentů na zahraniční univerzitě je realizován s časovým posunem – studenti s domovskou univerzitou UK (Univerzita Karlova) studují na německé partnerské univerzitě ve 3. a 4. semestru a studenti s domovskou univerzitou UL (Universität Leipzig) pobývají na české univerzitě v 5. a 6. semestru, tj. studenti spolu stráví celkem čtyři semestry. Během tohoto společného studia si prohloubí znalosti češtiny, respektive němčiny, mimo jiné i díky tandemové spolupráci mezi českými a německými studenty.

Na Lipské univerzitě se do tohoto programu mohou zapsat jak studenti s předchozí znalostí českého jazyka, tak i studenti bez předchozí znalosti češtiny, jimž je zajištěna vyšší časová dotace na výuku praktického jazyka; úroveň jazykové kompetence v češtině dosažená na konci studia je dostačující pro výkon překladatelské a tlumočnické profese.

Studijní program čerpá z několika vědních oblastí, a to translatologie (překladatelství i tlumočnictví), filologie (jazykověda i literární věda), informační vědy (nauka o komunikaci, různé softwarové nástroje, terminologie), základních poznatků z dalších oborů či disciplín, jako je kulturologie či historie.

Absolvent se může uplatnit jako interní překladatel/tlumočník v podniku/instituci jakéhokoliv charakteru, do jejichž oborových specifik se rychle zapracuje podle požadavků zadavatele/zaměstnavatele na absolventa s bakalářským stupněm vzdělání, dále také jako jednatel, asistent pro vyšší management, manažer překladatelských projektů v překladatelských agenturách, zprostředkovatel pro styk se zahraničím v mezinárodních vztazích, obchodu, kultuře, vědě.

Absolvent programu si během studia osvojil všechny schopnosti a dovednosti na úrovni bakalářského studia, které jsou potřebné pro profesionální výkon překladatelské a tlumočnické činnosti. Je připraven se uplatnit jako samostatný odborný pracovník, který je schopen zprostředkovávat mezijazykovou komunikaci.