Lipsko: Ústav slavistiky

Webové stránky programu na Univerzitě Lipsko

Ústav slavistiky na Univerzitě v Lipsku

Slavistický výzkum a výuka probíhají na lipské univerzitě již od první poloviny 19. století. V roce 1870 byl jmenován prvním profesorem slovanské filologie Johann Heinrich August Leskien. Byl jedním z klíčových zakladatelů tzv. mladogramatické školy, díky níž se Lipsko stalo významným centrem jazykovědy. Jeho rozmanité studie a učebnice staroslověnštiny ovlivnily celé generace slavistů.

V letech 1968–1993 byla slovanská jazykověda součástí sekce Teoretické a aplikované lingvistiky (TAS) pod názvem Vědecká oblast západo- a jihoslovanských jazyků a školili se zde postgraduální překladatelé polštiny, češtiny, bulharštiny, srbochorvatštiny a od počátku 70. let také slovenštiny. Pravidelně se zde konaly mezinárodní konference, které porovnávaly němčinu a slovanské jazyky z lingvistického hlediska nebo osvětlovaly základní otázky translatologie. Vedoucí slovansko-německého oddělení translatologie na TAS byl do roku 1980 Otto Krade společně s Gertem Jägerem, jedním ze spoluzakladatelů lipské lingvistické a translatologické školy.

Dnes je na Institutu slavistiky možné studovat češtinu a polštinu, stejně tak ruštinu a ukrajinštinu v oborech lingvistika, literární věda nebo kulturologie. Od roku 2006 nabízí univerzita bakalářské studijní programy B. A. Ostslawistik (Východní slavistika) a B. A. Westslawistik (Západní slavistika) se zaměřením na polonistiku a bohemistiku. Zvláštností v této oblasti je možnost kombinovat oba západoslovanské jazyky v rámci čtyřletého bakalářského studijního programu B. A. Plus: Westslawistik interkulturell (Západní slavistika mezikulturně). Ve studiu slavistiky lze pokračovat v magisterském studijním programu M. A. Slawistik (Slavistika).

Roku 2014 byl pod vedením prof. Dr. Danuty Rytel-Schwarz zaveden binacionální studijní program Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch nabízející možnost dvojího diplomu, čímž byla opět oživena lipská tradice úzkého propojení mezi místní slavistikou a translatologií. Studijní program je podporován Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) v rámci projektu Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss, který zaštiťuje mezinárodní studijní obory s dvojím diplomem. V rámci tohoto studijního programu úzce spolupracuje Institut slavistiky s Institutem aplikované lingvistiky a translatologie (IALT).