Praha: Ústav translatologie

Ústav translatologie FF UK patří k nejstarším institutům svého druhu v regionu střední a východní Evropy (založen byl v roce 1963). Je jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, jež vychovává překladatele a tlumočníky v bakalářském i magisterském programu s šesti jazyky – angličtinou, češtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou. Je pracovištěm, kde se – v rámci translatologie jako jedinečného oboru na FF UK – připravují odborníci, kteří díky svým (nejen jazykovým) kompetencím společnosti pomáhají orientovat se v proměnlivém a stále složitějším světě.

Proč studovat na Ústavu translatologie