Hledáme jádro pudla II

Od 1. do 4. 11. 2022 se konal druhý ročník česko-německého setkání Hledáme jádro pudla. Studenti, absolventi a vyučující programu Double-degree se tentokrát sešli v Praze přímo na ÚTRL. Tématem přednášek byl koronavirus a vliv distanční výuky na vysokoškolské vzdělání.

První den programu byl zahajovací – poslechli jsme si projevy vyučujících z Lipska i Prahy a mluvili jsme také o jedinečnosti mezikulturního programu Double-degree. Dále jsme sdíleli své zkušenosti z online výuky, kterou si někteří z nás navíc prožili v zahraničí.

Druhý den jsme se sešli na přednášce o vlivu pandemie na slovní zásobu češtiny a dalších jazyků, což navíc vyústilo ve vznik nových překladatelských problémů. Měli jsme také možnosti si sami vyzkoušet, jak se takové nové slovníkové heslo strukturuje a co všechno by mělo a nemělo obsahovat. Odpoledne jsme se věnovali fenoménu „pražských kaváren“, v nichž se scházely kulturní osobnosti česky i německy píšící – nejdříve jsme si o tématu poslechli přednášku a poté jsme se do známých kaváren v centru Prahy také osobně podívali.

Poslední den byl zaměřen více na praxi. Dopoledne jsme se seznámili s tlumočnickou technikou používanou například při remote konferenčním tlumočení, které právě při pandemii nabylo na důležitosti. Odpoledne následovala diskuze mezi studenty a vyučujícími, kde jsme se bavili o vlivu distanční výuky na vyučování na univerzitách, navrhli jsme vylepšení, jež by se mohla zakotvit i do prezenční výuky, a také jsme mluvili o nedostatcích, kterých by se bylo pro případ další online výuky nutné vyvarovat.

Celým workshopem nás provázela vzájemná diskuze mezi studenty a vyučujícími Double-degree programu v Praze i v Lipsku, a to i na neformálních večeřích po skončení oficiálního programu.

Detailněji se o programu workshopu dozvíte v časopise Jazykovědné aktuality zde!

Letáček s programem zde.