Příjímací řízení Lipsko

Pro přijetí ke studiu na Univerzitě v Lipsku je nutné předložit maturitní vysvědčení nebo jiné oficiální potvrzení o dokončení střední školy stejné hodnoty. Zároveň jsou vyžadovány znalosti moderního jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.