Lidé

PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00, místnost č. 107
Telefon: +420 221 619 535
E-mail: tomas.svoboda@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny: pátek 10:00–11:30 (po předchozí e-mailové dohodě)
Profil: https://utrl.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/lide/zamestnanci/phdr-tomas-svoboda-ph-d/

PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00, místnost č. 108
Telefon: +420 221 619 535
E-mail: petra.mrackovavavrousova@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny: konzultace po předchozí domluvě e-mailem
Profil: https://utrl.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/lide/zamestnanci/phdr-petra-mrackova-vavrousova-ph-d/

Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00 Praha 1
místnost č. 107
Telefon: +420 221 619 535
E-mail: vera.kloudova@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny: konzultace po předchozí domluvě e-mailem
Profil: https://utrl.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/lide/zamestnanci/mgr-vera-kloudova-ph-d/