Přijímací řízení Praha

Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch

Samostatné bakalářské studium v režimu „double degree“ (dva roky studia na Univerzitě Karlově a jeden rok na Univerzitě v Lipsku).

  • Obecné podmínky přijímacího řízení a požadavky přijímacích zkoušek pro akademický rok 2024/2025 naleznete ZDE.
  • Informace ke Dni otevřených dveří naleznete ZDE.
  • Více informací pro uchazeče najdete ZDE.

Části přijímací zkoušky do studia double degree

Jednokolová, pouze písemný test (max. 100 bodů)

  • Test z českého jazyka (uchazeč o více oborů skládá tento test pouze jednou) (0–24 bodů)
  • Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (0–24 bodů)
  • Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (0–20 bodů)
  • Sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině (0–16 bodů)
  • Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (0–16 bodů)

Modelový test pro samostatné studium double-degree najdete ZDE.

Ústav translatologie nabízí přípravné kurzy, které se konají zhruba v polovině dubna (tedy před přijímacími zkouškami). Měly by uchazeče připravit na typy testů, které se u přijímacích zkoušek objevují.

Přihlášky na přípravný kurz pro příjímací řízení v roce 2024 končí 31. 3. 2024!