Státní závěrečná zkouška

Termíny konání BZK a odevzdávání a obhajoby BP jsou každoročně aktualizovány zde.

Studenti s domovskou univerzitou v Praze

Obhajoba bakalářské práce
Překladatelské dovednosti. Písemný překlad obecného, popularizačního textu v rozsahu cca 1 normostrany z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny. Písemná část je hodnocena komisionálně.
Tlumočnické dovednosti. Oboustranné konsekutivní tlumočení monologických obecných projevů v rozsahu cca 3-4 minuty, oboustranné konsekutivní tlumočení dialogických obecných projevů v rozsahu cca 10 minut, v segmentaci na dvou- či tříminutové úseky. Tlumočení z listu do češtiny v rozsahu přibližně 12 řádek.
Překladatelská analýza textu. Komplexní ústní rozbor uceleného autentického textu vázaného na kulturu studované jazykové oblasti (v rozsahu max. 1 normostrany). Překlad krátkého úryvku zadaného textu (v rámci třicetiminutové přípravy) a diskuze nad překladatelskými problémy a volbou metody překladu. Analýza prověřuje schopnost aplikace teoretických znalostí z kontrastivní lingvistiky, teorie překladu, kulturních dějin a příslušné národní literatury.

Studenti s domovskou univerzitou v Lipsku bez předchozí znalosti češtiny

Obhajoba bakalářské práce
Překladatelské dovednosti. Písemný překlad obecného, popularizačního textu v rozsahu cca 1 normostrany z češtiny do němčiny. Písemná část je hodnocena komisionálně.
Tlumočnické dovednosti. Konsekutivní tlumočení monologických obecných projevů v rozsahu cca 3-4 minuty z češtiny do němčiny, oboustranné konsekutivní tlumočení dialogických obecných projevů v rozsahu cca 10 minut, v segmentaci na dvou- či tříminutové úseky.
Překladatelská analýza textu. Komplexní ústní rozbor uceleného autentického textu vázaného na kulturu studované jazykové oblasti (v rozsahu max. 1 normostrany). Překlad krátkého úryvku zadaného textu (v rámci třicetiminutové přípravy) a diskuze nad překladatelskými problémy a volbou metody překladu. Analýza prověřuje schopnost aplikace teoretických znalostí z kontrastivní lingvistiky a teorie překladu.

Studenti s domovskou univerzitou v Lipsku s předchozí znalostí češtiny

Obhajoba bakalářské práce
Překladatelské dovednosti. Písemný překlad obecného, popularizačního textu v rozsahu cca 1 normostrany z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny. Písemná část je hodnocena komisionálně.
Tlumočnické dovednosti. Oboustranné konsekutivní tlumočení monologických obecných projevů v rozsahu cca 3-4 minuty, oboustranné konsekutivní tlumočení dialogických obecných projevů v rozsahu cca 10 minut, v segmentaci na dvou- či tříminutové úseky.
Překladatelská analýza textu. Komplexní ústní rozbor uceleného autentického textu vázaného na kulturu studované jazykové oblasti (v rozsahu max. 1 normostrany). Překlad krátkého úryvku zadaného textu (v rámci třicetiminutové přípravy) a diskuze nad překladatelskými problémy a volbou metody překladu. Analýza prověřuje schopnost aplikace teoretických znalostí z kontrastivní lingvistiky a teorie překladu.