Partnerské instituce

Studijní program je realizován ve spolupráci Ústavu translatologie FF UK s Institutem slavistiky Univerzity v Lipsku. Dlouholetá spolupráce Univerzity Karlovy v Praze s Univerzitou v Lipsku umožnila v roce 2014 vznik nového společného studijního programu. V tříletém bakalářském studiu „Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch“ nabízejí obě partnerské univerzity optimální kombinaci předmětů, studijní pobyt v druhé zemi (v ČR pro německé studenty, v Německu pro studenty z ČR) a doklad o absolvování studia z obou univerzit (tzv. double degree). Ústav translatologie FF UK (ÚTRL) a Institut slavistiky navíc neposkytují studentům pouze důkladnou jazykovou přípravu, ale i potřebné know-how pro překlad a tlumočení. Součástí studia je i zprostředkování důležitých kulturních souvislostí a specifik a seznámení s pracovními metodami v oblasti terminologie a lexikografie a softwarovými pracovními nástroji. Povinná je v rámci studia i překladatelská/tlumočnická praxe. Obě univerzity se dohodly na tom, že všichni němečtí i čeští studenti zapojení do programu budou během zahraničního pobytu plně osvobozeni od veškerých poplatků za studium.