Průběh studia

Jednooborový bakalářský studijní program Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch existuje vedle dvouoborového bakalářského studijního programu Němčina pro mezikulturní komunikaci. Studenti popisovaného jednooborového programu se potkávají se studenty dvouoboru v 1. a 3. ročníku, které tráví na FF UK, tím je podpořena vzájemná spolupráce studentů na české straně. Ve 2. ročníku se potkávají se studenty tohoto programu, kteří nastoupili na Univerzitu v Lipsku, a zároveň se studenty slavistiky Univerzity v Lipsku.

Studenti s domovskou univerzitou v Praze

Čeští studenti, kteří se zapíší ke studiu v ÚTRL FF UK, stráví první rok studia v Praze, druhý na Univerzitě v Lipsku a třetí opět v Praze. Získají tak možnost pracovat celkem 4 semestry v jazykovém tandemu s německými kolegy na obou univerzitách. Toto společné studium umožňuje nejen intenzivní prohlubování jazykových znalostí, ale velmi výrazně i kulturních kompetencí. Úspěšně absolvované předměty na partnerské instituci domovská univerzita studentům automaticky zaznamenává jako splněné. Studium na německé univerzitě je v zásadě zdarma a k financování výloh spojených s pobytem v Německu existují různé možnosti (např. Erasmus nebo stipendia Česko-německého fondu budoucnosti).

Studenti s domovskou univerzitou v Lipsku

Studenti zapsaní na Universität Leipzig studují buď podle studijního plánu, jenž předpokládá určité znalosti češtiny, které jsou během studia dále prohlubovány, nebo podle studijního plánu, jenž znalosti češtiny nepředpokládá – němečtí studenti s českým jazykem teprve začínají. (Proto jsou v sekci Studijní plány uvedeny dva studijní plány pro německé studenty: s předchozí znalostí češtiny a bez předchozí znalosti češtiny.) Němečtí studenti tak stráví první dva roky studia v Lipsku a třetí, poslední rok v Praze. Získají tak rovněž možnost pracovat několik semestrů v jazykovém tandemu s českými kolegy na obou univerzitách. Toto společné studium umožňuje nejen intenzivní prohlubování jazykových znalostí, ale velmi výrazně i kulturních kompetencí. Úspěšně absolvované předměty na partnerské instituci domovská univerzita studentům automaticky zaznamenává jako splněné. Studium na české univerzitě je v zásadě zdarma a k financování výloh spojených s pobytem v České republice existují různé možnosti (např. Erasmus nebo DAAD).

Pokud byste rádi viděli průběh studia s domovskou univerzitou v Lipsku v bodech a schématech, je pro vás připravena prezentace!