Mezi Prahou a Lipskem

Od akademického roku 2014/2015 byl na Filozofické fakultě UK a na Ústavu slovanských studií Lipské univerzity zaveden bakalářský studijní program „Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch“. Jde o vůbec první program double degree na bakalářské studijní úrovni na FF UK. Nejen o tom, jaké výhody dvojí diplom svým držitelům přináší, hovoří prof. Danuta Rytel-Schwarzová z Universität Leipzig.

https://www.ff.cuni.cz/2018/09/mezi-prahou-lipskem/