Měsíc pro fakultu

Celý leden probíhal na náměstí Jana Palacha tzv. Měsíc pro fakultu –⁠ akce zaměřená na podporu akademického života po tragické události na FF UK. Jelikož se až do začátku letního semestru na fakultu nepodíváme, je nutné studentský a spolkový život obnovit a udržovat.

První takovou akcí byl pietní průvod Nám, Všem, který se konal ve čtvrtek 4. 1. Studenti, vyučující a další zástupci a představitelé FF UK uctili památku obětí události z 21. 12. 2023, před budovou Rudolfina zapálili pietní oheň a pro posílení sounáležitosti lidské i akademické symbolicky objali budovu fakulty.

V rámci Měsíce pro fakultu následovaly další akce podobného ražení, které mají za cíl upevnit soudržnost, sílu a důležitost celé akademické půdy a především otevřít budovu FF UK zpátky normálnímu studentskému životu.

Více informací je postupně zveřejňováno na nových webovkách, ze kterých přebírám aktualizovaný rozvrh akcí jak v improvizované vesničce (Modrý sál a Zelená čajovna), která na náměstí Jana Palacha vznikla, tak i na jiných místech.

Uskutečnil se například Přednáškový cyklus, který připravili někteří vyučující z ústavů a kateder FF UK, společné zpívání u pietního ohně, netradiční procházka Sound Walk či Čtení pro fakultu ve sklepě Kampusu Hybernská. Od 25. do 28. 1. jsme se mohli zapojit do výroby papírových květů kakostu v umělecké dílně. Výsledný světelný produkt bude instalován v budově fakulty a bude symbolizovat návrat života do budovy FF UK. Kakost je totiž první květina, která vyroste na spáleništi, a bude proto symbolizovat brzký a statečný návrat studujících a vyučujících na místo tragédie.

Neméně důležitou událostí byla návštěva prezidenta republiky v pondělí 29. 1. Setkání bylo velmi neformální, pan prezident Petr Pavel se zapojil do výroby plastiky ze svíček, které byly položeny k uctění obětí u budovy fakulty a Karolina. Výsledný výrobek s názvem Společná krajina bude taktéž vystaven v budově FF UK. Proběhla také společná diskuze v improvizované vesničce, které se účastnili nejenom zástupci univerzity, ale především studenti.