Státnice ve Šporkově paláci

Minulý týden probíhalo první kolo bakalářských státních zkoušek a obhajob závěrečných prací. Přítomní byli tradičně jak vyučující z pražského Ústavu translatologie (doc. PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. a Dr. phil. Astrid Winter), tak vyučující z lipského Institutu pro slavistiku (Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz).

Jak si můžete ověřit na fotkách, atmosféra byla jako vždy uvolněná a přátelská 🙂

Hodně štěstí všem ostatním studentům u dalších termínů!